wróć

DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA DOTYCZĄCA WSPARCIA ZADANIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE w latach 2019 – 2023

Zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach Akademii Futbolu – Wspieranie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w latach 2019 - 2023”

 

Ilość złożonych ofert

1

Ilość organizacji, które ubiegały się o dofinansowanie

1

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

Obszar 2. „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

 

1.       

Uczniowski Klub Sportowy RADUNIA

„Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach Akademii Futbolu – Wspieranie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w latach 2019 - 2023”

 

- w roku 2019 – 550.000 zł

- w roku 2020 – 550.000 zł,

- w roku 2021 – 550.000 zł,

- w roku 2022 – 550.000 zł,

- w roku 2023 – 550.000 zł.

Łączna kwota w latach 2019 – 2023 – 2.750.000 zł.

Tagi