wróć

PAMIĘTAJ O ZŁOŻENIU WNIOSKU O ŚWIADCZENIE „DOBRY START” (300+)

Wypłata świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu rodziny.

 

Większość rodzin skorzystała już z programu „Dobry start”. Jednak są jeszcze rodziny, które do tej pory nie zdecydowały się na złożenie wniosku. A czasu coraz mniej, bo wnioski przyjmowane będą tylko do 30 listopada 2018 roku.

Przypomnijmy, że świadczenie „Dobry start” wypłacane jest w tym roku po raz pierwszy, a przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Urząd Gminy Stężyca.

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 złotych przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Stężyca ul. Parkowa 1,
83-322 Stężyca stanowiska nr 4,5,6 (obsługujące świadczenia 500 +, świadczenia rodzinne itp.) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a także przez Internet przez stronę empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną . Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

Wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać od 1 lipca do 30 listopada. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

WYPŁATA ŚWIADCZENIA „DOBRY START”

Wypłata świadczenia dobry start następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Świadczenie jest wypłacane przelewem na konto bankowe lub do odbioru w kasie Urzędu Gminy Stężyca.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia dobry start nie będą wydawane decyzje administracyjne – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Tagi