wróć

Informacja o przyznaniu świadczenia Dobry Start 300+

Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych Urzędu Gminy Stężyca zawiadamia, że informację o przyznaniu świadczenia „Dobry start” otrzymają Państwo w wiadomości e-mail.

Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście (Urząd Gminy w Stężycy ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, stanowisko nr 4,5,6). Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”.

Drogą listową tut. organ będzie przesyłał jedynie wezwania do uzupełnienia braków formalnych we wniosku, decyzje odmowne przyznania świadczenia, a także decyzje w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Adres e-mail od którego należy oczekiwać na informację o przyznanym świadczeniu Dobry Start to: dobrystart@gminastezyca.pl. Na wiadomości prosimy nie odpowiadać.

Tagi