wróć

ŚWIADCZENIE "DOBRY START" (300+)

KOMU  PRZYSŁUGUJE

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

WNIOSEK  O N L I N E  JUŻ OD 1 LIPCA

Wniosek o świadczenie dobry start – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze 500+, zasiłki rodzinne itp. – można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

DLA  KOGO  WSPARCIE  I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek można składać w Urzędzie Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, stanowiska nr 4,5,6 (obsługujące świadczenia 500 +, świadczenia rodzinne itp.) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a także przez Internet przez stronę empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną .

WYPŁATA ŚWIADCZENIA „DOBRY START”

Wypłata świadczenia dobry start następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Świadczenie jest wypłacane przelewem na konto bankowe lub do odbioru w kasie Urzędu Gminy Stężyca.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia dobry start nie będą wydawane decyzje administracyjne – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Tagi