wróć

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.

  1. Wykaz zostanie wyłożony do publicznej wiadomości od dnia 9 kwietnia 2018 r. na okres 21 dni,  na stronie bip.gminastezyca.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.
  2. Umowa najmu zostanie zawarta na okres 10 lat.
  3. Ustalony czynsz będzie płatny na podstawie faktury wystawianej przez Wynajmującego w terminie 30 dni od daty doręczenia.
  4. Wysokość czynszu za lata następne może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżeli wyliczony na dzień aktualizacji czynsz byłby niższy, niż obowiązujący, aktualizacji nie dokonuje się.
Tagi