wróć

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – dofinansowanie dla Gminy Stężyca

Gmina Stężyca otrzymała dofinansowanie na zakup książek - nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 - 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz.1667).

Celem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych i uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych.

W ramach powyższego programu, wsparcie finansowe otrzymają następujące szkoły:

1.    Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku – 12.000,00 zł.

(tj. szkoła podstawowa - 8.000,00 zł + gimnazjum - 4.000,00 zł)

2.    Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie – 12.000,00 zł.

(tj. szkoła podstawowa - 8.000,00 zł + gimnazjum - 4.000,00 zł)

3.    Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej – 12.000,00 zł.

(tj. szkoła podstawowa - 8.000,00 zł + gimnazjum - 4.000,00 zł)

Pozostałe dwie szkoły, tj. Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy i w Gołubiu, otrzymały już dofinansowanie w 2016 roku.

Tagi