wróć

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz zostanie wyłożony do publicznej wiadomości od dnia 12 marca 2018 r. na okres 21 dni,  na stronie bip.gminastezyca.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.

  1. Wykaz zostanie wyłożony do publicznej wiadomości od dnia 12 marca 2018 r. na okres 21 dni,  na stronie bip.gminastezyca.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.
  2. Umowy dzierżawy na działki opisane w  pkt 1 - 2 zostaną zawarte na okres 10 lat.
  3. Ustalony czynsz będzie płatny: za rok 2018 -  30 dni od  zawarcia umowy, począwszy od 2019 r. -  rocznie do 31 marca każdego roku.
  4. Czynsz może być aktualizowany rokrocznie na podstawie Zarządzenia Wójta.
Tagi