wróć

DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA DOTYCZĄCA WSPARCIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2018 ROKU

 

 

Ogólna kwota z budżetu gminy przeznaczona na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na 2018 rok

 

260.000 zł

Ilość złożonych ofert

29

Ilość organizacji, które ubiegały się o dofinansowanie

21

 

 

 

Obszar

Ilość złożonych ofert

Ilość ofert, na które przyznano dotację

Ogólna kwota przyznanych dotacji w danym obszarze

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie

17

12

39.000

2. „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

5

3

200.000 zł

3:„działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia",

 ”działania wspomagającego rozwój wspólnot i społeczności lokalnych",

"działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym”,

 "działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu"

 

 

 

7

 

 

 

2

 

 

 

10.000 zł

RAZEM

29

17

249.000 z

 

 Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1. Obszar: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie- przeznaczone środki 50.000 zł

 

 

1.

Stowarzyszenie na rzecz Zespołu Parafialnego CANTUS ANGELI

„Podniesienie poziomu umiejętności oraz upowszechnianie działalności kulturalnej  Zespołu Parafialnego CANTUS ANGELI”

 

3.000 zł

 

2.

Stowarzyszenie „Kaszubianki”

 

„Najsmaczniejszy jarmark dożynkowy”

 

10.000 zł

3.

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Szymbarku

„Zachowanie i rozwój specyfiki lokalnej kultury poprzez realizację – „Kaszubskie śpiewy przy ognisku”

 

2.000 zł

4.

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Szymbarku

„Kaszubski Dzień Rodziny na sportowo”

 

2.000 zł

5.

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich KLEKOWIONCZI

„Cudze chwalicie, swego nie znacie czyli Tradycyjna kuchnia Kaszub”

 

5.000 zł

6.

STOWARZYSZENIE POD WSPÓLNYM NIEBEM

Klub Młodych Odkrywców

 

0,00 zł

7.

Stowarzyszenie Warownia Pirsneńska

„Bieszczady nasza inspiracja”

0,00 zł

8.

Stowarzyszenie Warownia Pirsneńska

„Budujemy korzenie naszej tożsamości – jak dawniej wodę się nosiło”

 

0,00 zł

9.

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Sikorzyno

„Wigilia Nocy Świętojańskiej”

3.000 zł

10.

Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich

 

„Udział w gminnych obchodach rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja”

 

2.500 zł

11.

Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich

„Organizacja drugiej rocznicy powstania szwadronu Kaszuby – oddziału zamiejscowego stowarzyszenia Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich

 

 

2.500 zł

12.

Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni

 

„Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w jeździe na oklep i wyścigi bryczkami”

 

0,00 zł

13.

Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni

 

„IV Towarzyskie Spotkanie Jeździeckie – Mistrzostwa Kaszub w skokach”

 

0,00 zł

14.

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie

 

XIII Majówka z generałem Józefem Wybickim

2.000 zł

 

15.

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie

 

Organizacja wydarzenia kulturalnego poprzez organizację wyjazdu do Lublina w ramach jesiennych inspiracji kulturą regionalną

 

2.500 zł

 

16.

„SZCZYT WIEŻYCA” Lokalna Organizacja Turystyczna

„Spotkanie Mikołajów na Kiermaszu Bożonarodzeniowym”

 

2.500 zł

 

17.

„SZCZYT WIEŻYCA” Lokalna Organizacja Turystyczna

VI Parada Konnych Wozów Strażackich

 

2.000 zł

Suma przyznanych środków – 39.000  zł

2. Obszar - „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu” – przeznaczone środki 200.000 zł

  1. 1.        

Stowarzyszenie Wrotkarskie GDAŃSKIE LWY

Warsztaty wrotkarskie

0,00 zł

  1. 2.        

Klub Sportowy RADUNIA

„Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej drużyn piłkarskich seniorów i juniorów Klubu Sportowego RADUNIA w 2018 roku”

 

 

130.000 zł

  1. 3.        

Bractwo Przygody Almanak

Jesienny Tułacz 2018 – Nocny Rajd na Orientację

                0,00 zł

  1. 4.        

Gminny Klub Sportowy „Wieżyca2011” Stężyca

„Działalność klubu sportowego”

50.000 zł

 

        5.

Klub Sportowy ORZEŁ

„Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej drużyn piłkarskich seniorów i juniorów Klubu Sportowego ORZEŁ w Gołubiu w 2018 roku””

20.000 zł

Suma przyznanych środków – 200.000 zł

3.Obszar:"działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia",

 ”działania wspomagającego rozwój wspólnot i społeczności lokalnych",

„działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym”,

„działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu”

 - przeznaczone środki 10.000 zł

1.

Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski

„Wyjazd rekreacyjno – krajoznawczy – Szlakiem Mazurskich Jezior”

 

0,00 zł

2.

Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

„Bezpieczeństwo na plus”

0,00 zł

3.

Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

„Nie Biorę”

0,00 zł

4.

Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”

„propagowanie wolnego od uzależnień stylu życia wśród młodzieży”

 

9.000 zł

5.

Fundacja Nie Będziesz Sam

Stop Uzależnieniom

 

1.000 zł

6.

Stowarzyszenie Warownia Pirsneńska

Dzieje parafii stężyckiej

0,00 zł

7.

Fundacja „Zdrowie Na Końskim Grzbiecie”

Prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami z obszaru Gminy Stężyca w celu poprawy zdrowia, jakości życia oraz aktywizacji sportowej – kontynuacja programu”

 

 

0,00 zł

Suma przyznanych środków – 10.000 zł

Tagi