wróć

Szczere wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego ś.p. Zygmunta Winczewskiego

byłego Sołtysa oraz Prezesa OSP w Szymbarku składają w imieniu Samorządu Gminy Stężyca

Przewodniczący Rady Gminy                           Wójt Gminy Stężyca

           Stefan Literski                                         Tomasz Brzoskowski

Tagi