wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych Dzierżawców:

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

nr działki

Księga

wieczysta

KW

Pow.

działki

w  ha

Rodzaj

użytku

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy

w zł (netto)

rocznie

Przeznaczenie nieruchomości

 i  sposób jej

zagospodarowania

 

1

2

3

4

5

 

6

7

1.

Klukowa Huta

35/1

GD1R/00000782/8

1,40

RV

560,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p. –  1.1.R – co oznacza: tereny produkcji rolnej - enklawy rolne, funkcja uzupełniająca: zalesienia, infrastruktura techniczna.

Sposób zagospodarowania – dzierżawa na cele rolne.

2.

Klukowa Huta

37

GD1R/00000782/8

1,26

RV

504,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p. –  1.1.R – co oznacza: tereny produkcji rolnej - enklawy rolne, funkcja uzupełniająca: zalesienia, infrastruktura techniczna.

Sposób zagospodarowania – dzierżawa na cele rolne.

3.

Klukowa Huta

187/1

GD1R/00000782/8

2,96

RV i N

1184,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p. – cz. 016 U – co oznacza:  tereny zabudowy usługowej (…), cz. 021-KI, co oznacza: korytarz infrastruktury technicznej, cz. 015-KDD, co oznacza: teren ulicy dojazdowej.

Sposób zagospodarowania – dzierżawa na cele rolne.

4.

Klukowa Huta

183/3

GD1R/00000782/8

1,01

RV

404,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p. –  1.1.R – co oznacza: tereny produkcji rolnej - enklawy rolne, funkcja uzupełniająca: zalesienia, infrastruktura techniczna.

Sposób zagospodarowania – dzierżawa na cele rolne.

5.

Klukowa Huta

183/7

GD1R/00000782/8

0,22

RV

88,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p. –  1.1.R – co oznacza: tereny produkcji rolnej - enklawy rolne, funkcja uzupełniająca: zalesienia, infrastruktura techniczna.

Sposób zagospodarowania – dzierżawa na cele rolne.

6.

Łosienice

3/2

GD1R/00010966/5

 

0,30

RV

120,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p. –  1.1.R – co oznacza: tereny zieleni rolnej - enklawy rolne, funkcja uzupełniająca: zalesienia, infrastruktura techniczna; 1.5 RM – co oznacza: tereny zabudowy zagrodowej, funkcja uzupełniająca: zabudowa mieszkaniowa, usługi, rzemiosło, usługi agroturystyki (niewymagające decyzji środowiskowej).

Sposób zagospodarowania – dzierżawa na cele rolne.

7.

Łosienice

3/3

GD1R/00030786/5

0,25

S-RVI,

Br-RV

100,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p. –  1.5 RM – co oznacza: tereny zabudowy zagrodowej, funkcja uzupełniająca: zabudowa mieszkaniowa, usługi, rzemiosło, usługi agroturystyki (niewymagające decyzji środowiskowej); 3.1.4 KD-D, co oznacza: droga dojazdowa - publiczna.

Sposób zagospodarowania – dzierżawa na cele rolne.

 

  1. Wykaz zostanie wyłożony do publicznej wiadomości na stronie bip.gminastezyca.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca w okresie od dnia 04 grudnia 2017 r. na okres 21 dni.
  2. Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres 1 roku.
  3. Ustalony czynsz będzie płatny: za rok 2018 - 30 dni od zawarcia umowy, począwszy od 2019 r. -  rocznie do 31 marca każdego roku.
  4. Czynsz może być waloryzowany rokrocznie na podstawie Zarządzenia Wójta., zmiana stawki czynszu dzierżawnego nie wymaga formy aneksu.
Tagi