wróć

Termomodernizacja obiektów w Gminie Stężyca

Budynki Domu Pomocy Społecznej, Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymbarku oraz świetlice w: Gapowie, Łosienicach, Żurominie oraz Stężyckiej Hucie zostały już ocieplone i zmodernizowane. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja objęła kompleksowe działanie związane miedzy innymi z: ociepleniem elewacji zewnętrznych budynku, wymianą elementów stolarki okiennej lub drzwiowej, poprawa jakości i sprawności instalacji grzewczej oraz w części budynków wymianą źródeł ciepła.

Tagi

GALERIA