wróć

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH

Dnia 4 października 2017 roku odbyło się drugie posiedzenie Komisji Rady Gminy Stężyca ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Prorodzinnej, na którym pozytywnie zaopiniowano 21 wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, złożonych przez studentów i absolwentów studiów stacjonarnych. Zdolni studenci, którzy za ostatni rok nauki osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,45 i zamieszkują na terenie gminy Stężyca, zostali nagrodzeni przez Wójta Gminy Stężyca.

Stypendium otrzymali:

- STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH

 1. Daria Michalska
 2. Aleksandra Myszk
 3. Paulina Tusk
 4. Daria Karczyńska
 5. Patrycja Richert
 6. Konrad Szulfer
 7. Justyna Kolka
 8. Klaudia Kulwikowska
 9. Jakub Naczk
 10. Weronika Szyca
 11. Monika Klinkosz
 12. Karolina Mejer
 13. Piotr Mejer
 14. Jan Walter
 15. Tomasz Adamczyk

- ABSOLWENCI STUDIÓW STACJONARNYCH

 1. Przemysław Płotka
 2. Julita Miąskowska
 3. Aleksandra Herka
 4. Martyna Łącka
 5. Maciej Kerlin
 6. Marta Hewelt

- STUDENTKA STUDIÓW STACJONARNYCH DOKTORANCKICH

1. Alicja Drzewiecka

Tagi