wróć

WZORY WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA 500+, ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES 2017-2018

Wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 500+, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego dostępne są tutaj  https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Stężycy ul. Parkowa 1  stanowisko nr 3,4,5,6 w godzinach urzędowania.

Istnieje możliwość złożenia wniosków w formie elektronicznej, m. in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl). Dodatkowo, w przypadku świadczenia 500+, wnioski można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej wybranych banków.

 

Najnowsze zmiany w świadczeniach wychowawczych, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym  https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/najnowsze-zmiany-w-swiadczeniach-rodzinnych-i-funduszu-alimentacyjnym/

WAŻNE: Zgodnie z nowym brzmieniem art. 13 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (i analogicznych regulacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), do wniosku dołącza się odpowiednio zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a)         formie opłacanego podatku,

b)         wysokości przychodu,

c)         stawce podatku,

d)         wysokości opłaconego podatku

-w roku kalendarzowym 2016.

Tagi