wróć

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stężyca informuje, że w związku z ogłoszonym konkursem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku ogłasza się nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej do zadania polegającego na modernizacji istniejącego źródła ciepła, gdzie materiał opałowy stanowi węgiel lub koks na ogrzewanie gazowe, olejowe, biomasę (palet), pompy ciepła.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością.

Kwota dofinansowania zadania może stanowić nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych.

Kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku dla danego źródła uzależniona jest od mocy źródła po modernizacji oraz od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu i wynosi nie więcej niż dla:

  • kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub na biomasę (pelet):
  • 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
  • 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
  • pomp ciepła – 10.000 zł na jedno źródło ciepła,

 

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione w szczególności na:

  • zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż: kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą (pelet), pomp ciepła,
  • wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

 

Wniosek o przyznanie dotacji celowej należy złożyć przed przystąpieniem do modernizacji istniejącego źródła ciepła. Wnioski nie spełniające powyższych kryteriów – nie będą rozpatrywane.

Termin naboru wniosków może ulec zmianie ze względu na ilość posiadanych środków w budżecie Gminy Stężyca na realizację zadań związanych z modernizacją źródeł ciepła.

Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w dotacji prosi się o kontakt z tut. Urzędem – stanowisko nr. 24 w godzianch pracy Urzedu od godz. 7.30 do 15.30 lub telefonicznie pod numerem (58) 882 89 60.

Wypełnione wnioski należy składać do dnia 5 maja 2017 r.

Tagi