wróć

DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA DOTYCZĄCA WSPARCIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2017 ROKU

 

Ogólna kwota z budżetu gminy przeznaczona na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na 2016 rok

 

260.000 zł

Ilość złożonych ofert

25

Ilość organizacji, które ubiegały się o dofinansowanie

17

 

 

 

Obszar

Ilość złożonych ofert

Ilość ofert, na które przyznano dotację

Ogólna kwota przyznanych dotacji w danym obszarze

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie

20

19

50.000

2. „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

3

3

200.000 zł

3: „działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia",

 ”działania wspomagającego rozwój wspólnot i społeczności lokalnych",

"działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym”,

 "działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu"

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

10.000 zł

RAZEM

25

24

260.000 z

 

 Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1. Obszar: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie- przeznaczone środki 50.000 zł

 

1.

Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni

„III Towarzyskie Spotkanie Jeździeckie – Mistrzostwa Kaszub w zawodach jeździeckich”

 

3.000 zł

 

2.

Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni

„Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w jeździe na oklep i wyścigi bryczkami”

 

3.000 zł

 

3.

Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich

 

„Udział w gminnych obchodach rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja”

 

2.500 zł

 

 

4.

Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich

„Organizacja drugiej rocznicy powstania szwadronu Kaszuby – oddziału zamiejscowego stowarzyszenia Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich

 

 

2.500 zł

 

5.

Stowarzyszenie „Kaszubianki”

 

„Najsmaczniejszy jarmark dożynkowy”

 

9.000 zł

 

6.

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich KLEKOWIONCZI

„Cudze chwalicie, swego nie znacie czyli Tradycyjna kuchnia Kaszub””

 

4.000 zł

7.

Stowarzyszenie „Warownia Pirsneńska”

„Historia to nasz skarb”

2.000 zł

 

8.

Stowarzyszenie „Warownia Pirsneńska”

 

„Z tradycją za pan brat”

 

800 zł

9.

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Sikorzyno

„Rodzinny piknik po szlachecku”

3.000 zł

 

10.

Stowarzyszenie Kobiet ZGORZAŁEGO

„Konfitura z kaszubskich truskawek z Perłą promocją regionu”

 

Nie przyznano dotacji

 

11.

Stowarzyszenie Kobiet ZGORZAŁEGO

 

Tradycyjne obrzędy Nocy Świętojańskiej „Sobotci”

 

2.000 zł

 

12.

Stowarzyszenie na rzecz Zespołu Parafialnego CANTUS ANGELI

„Rozwój działalności kulturowej i edukacyjnej Zespołu Parafialnego CANTUS ANGELI”

 

3.000 zł

13.

Stowarzyszenie Agro Eko Kaszuby

„Zajęcia terenowe w zagrodzie edukacyjnej”

200 zł

 

 

 

 

14.

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie

 

XII Majówka z generałem Józefem Wybickim

2.000 zł

 

15.

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie

 

Organizacja wydarzenia kulturalnego poprzez organizację wyjazdu do ziemi litewskiej w ramach jesiennych inspiracji kulturą regionalną

 

2.000 zł

 

16.

„SZCZYT WIEŻYCA” Lokalna Organizacja Turystyczna

‘Wyjazd promujący Kaszuby w Łowiczu i siedzibie Zespołu Mazowsze w Karolinie

 

2.000 zł

17.

„SZCZYT WIEŻYCA” Lokalna Organizacja Turystyczna

Zjazd Mikołajów 2017

3.000 zł

 

18.

„SZCZYT WIEŻYCA” Lokalna Organizacja Turystyczna

V Parada Konnych Wozów Strażackich

 

2.000 zł

 

19.

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Szymbarku

„Kaszubski Dzień Rodziny na sportowo”

 

2.000 zł

 

20.

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Szymbarku

„Zachowanie i rozwój specyfiki lokalnej kultury poprzez realizację – Kaszubskie Sobótki 2017”

 

2.000 zł

Suma przyznanych środków – 50.000  zł

2. Obszar - „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu” – przeznaczone środki 200.000 zł

  1.  

Klub Sportowy RADUNIA

„Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej drużyn piłkarskich seniorów i juniorów Klubu Sportowego RADUNIA w 2017 roku”

 

 

130.000 zł

  1.  

Gminny Klub Sportowy „Wieżyca2011” Stężyca

„Działalność klubu sportowego”

50.000 zł

 

5.

Klub Sportowy ORZEŁ

„Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej drużyn piłkarskich seniorów i juniorów Klubu Sportowego ORZEŁ w Gołubiu w 2016 roku””

20.000 zł

Suma przyznanych środków – 200.000 zł

3.Obszar: "działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia",

 ”działania wspomagającego rozwój wspólnot i społeczności lokalnych",

„działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym”,

„działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu”

 - przeznaczone środki 10.000 zł

1.

Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”

„propagowanie wolnego od uzależnień stylu życia wśród młodzieży”

 

9.000 zł

3.

Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski

„Wyjazd rekreacyjno – krajoznawczy – Wyprawa w Góry Stołowe”

 

 

1.000 zł

Suma przyznanych środków – 10.000 zł

Tagi