wróć

NOWE NUMERY TELEFONÓW OD 10 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

 

Centrala: /58/ 882-89-40, /58/ 882-89-41

Fax /58/ 882-89-99
Sekretariat: /58/ 882-89-73,

Wójt /58/ 882-89-74

Sekretarz /58/ 882-89-75
Skarbnik  /58/ 882-89-76

Kasa: /58/ 882-89-42
Ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych /58/ 882-89-72

Ewidencja ludności: /58/ 882-89-47

Urząd Stanu Cywilnego: /58/ 882-89-49

Sprawy wojskowe, zarządzanie kryzysowe: /58/ 882-89-48

Biuro Rady Gminy, organizacje pozarządowe /58/ 882-89-87

Wydział Gospodarki

Kierownik Wydziału  /58/ 882-89-64

Inwestycje, gospodarka komunalna, drogi:
/58/ 882-89-65, /58/ 882-89-66

Księgowość Urzędu Gminy:
/58/ 882-89-77, /58/ 882-89-78

Kadry /58/ 882-89-79, /58/ 882-89-80

Płace /58/ 882-89-81

Wydział Centrum Usług Wspólnych:

Kierownik Wydziału /58/ 882-89-82

Księgowość oświaty /58/ 882-89-83

Księgowość Wydziału Spraw Społecznych i Lokalnych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /58/ 882-89-84

Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych:

Kierownik Wydziału /58/ 882-89-50

Świadczenia rodzinne, wychowawcze /58/ 882-89-89-45, /58/ 882-89-43

Karta dużej rodziny /58/ 882-89-45

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny, pomoc materialna dla uczniów /58/ 882-89-46

Fundusz alimentacyjny /58/ 882-89-43

Ochrona środowiska, rolnictwo: /58/ 882-89-60

Planowanie przestrzenne, budownictwo: /58/ 882-89-62, /58/ 882-89-63

Wymiar podatków: /58/ 882-89-67, /58/ 882-89-68

Pobieranie podatków (od nieruchomości, od środków transportowych)
/58/ 882-89-69, /58/ 882-89-70

Pobieranie opłaty miejscowej, opłaty skarbowej /58/ 882-89-71

Gospodarowanie odpadami komunalnymi (deklaracje, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) /58/ 882-89-58, /58/ 882-89-59

Gospodarka nieruchomościami: /58/ 882-89-61

Zarządzanie obiektami użyteczności publicznej, stanowisko ds. kultury, sportu i rekreacji

/58/ 882-89-86

Biuro radców prawnych  /58/ 882-89-88

Informatyk /58/ 882-89-85

Koordynator krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego /58/ 882-89-52

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół  /58/ 882-89-51

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik  /58/ 882-89-53

Pracownicy socjalni /58/ 882-89-54, /58/ 882-89-55, /58/ 882-89-89-56, /58/ 882-89-57

Tagi